Płyny do pomp ciepła

Category: Produkty, Rozpuszczalnik Techniczny

Płyny do pomp ciepła

Produkty przeznaczone do napełniania dolnych źródeł pomp ciepła.

Rozpuszczalnik Techniczny 4 (RT4)

Produkt specjalnie zaprojektowany do zastosowania w napełnianiu dolnych źródeł pomp ciepła, którego głównym składnikiem jest alkohol etylowy techniczny całkowicie skażony. Zawiera również środek antykorozyjny i przeciwstarzeniowy oraz barwnik

Wydajność

Preparaty można rozcieńczać w celu uzyskania pożądanego stężenia.

Odporność

Wybrane produkty wykonane są na bazie alkoholu etylowego technicznego całkowicie skażonego, dzięki czemu płyny te nie zamarzają w niskich temperaturach.

Dostępne opakowania

5L, 10L, 20L, 30L oraz luzem

Kup teraz na

Dodatkowe informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz. U. 2014 poz. 769 tekst jednolity zakazuje się obrotu polegającego na sprzedaży dla konsumentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej metanolu (CAS 67-56-1) oraz mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych.