Dezynfekcja

Category: Dezynfekcja, Produkty

Dezynfekcja VeVeX ®

Preparat dezynfekujący C19

C19 wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

 • produkt do higienicznej dezynfekcji rąk, nieuszkodzonej i chorobowo niezmienionej skóry,
 • dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością,
 • dezynfekcja powierzchni w instytucjach użyteczności publicznej,
  w zakładach przemysłowych, w gospodarstwie domowym.

Skład

substancja czynna: etanol zawartość 62g/100g.


Pozwolenie

numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym nr 3943/TP/2021

Dostępne opakowania

butelka 1L, 5L, 10L, 30L

VeVeX®AntybakteriaN- preparat dezynfekujący

Preparat wykazuje właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

  Zastosowanie:

 • Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk, dezynfekcja skóry nieuszkodzonej, nienaruszonej
  (tylko do stosowania zewnętrznego).
 • Dezynfekcja powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością.
 • Dezynfekcja powierzchni i urządzeń w instytucjach użyteczności publicznej, np. szpitalach, gabinetach lekarskich, sanatoriach, salonach, przychodniach, instytutach, laboratoriach, magazynach, chłodniach, warsztatach i innych.
 • Dezynfekcja powierzchni i urządzeń w zakładach przemysłowych m. in. spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, szklarskim, motoryzacyjnym, kosmetycznym, odzieżowym, rolnictwie.

Skład

substancje czynne: etanol (56g/100g), propan-2-ol (8g/100g), propan-1-ol (2g/100g).

Pozwolenie

numer pozwolenia na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego nr 8135/20

Dostępne opakowania

butelka 1L, 5L

Kup teraz na

Dodatkowe informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz. U. 2014 poz. 769 tekst jednolity zakazuje się obrotu polegającego na sprzedaży dla konsumentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej metanolu (CAS 67-56-1) oraz mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych.