Surowce chemiczne

Category: Produkty, Rozpuszczalniki, Urotropina techniczna

Surowce chemiczne

Do produkcji nie wykorzystujemy składników, które są szkodliwe dla środowiska.

Urotropina techniczna, stabilizowana

Opis:

  • Stosowany jako paliwo do podgrzewania potraw w warunkach polowych, substrat do produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych.

Substancja stała łatwopalna. Może powodować reakcje alergiczna skóry.

Dostępne opakowania

worki 25 kg lub luzem

Octan etylu

Stosowany jako rozpuszczalnik farb, klejów, nitrocelulozy, tworzyw sztucznych, żywic i olejów.

  • Działa drażniąco na oczy.
  • Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Octan n-butylu

Stosowany jako rozpuszczalnik farb, klejów, nitrocelulozy, tworzyw sztucznych, żywic i olejów oraz jako rozpuszczalnik farb drukarskich.

  • Działa drażniąco na oczy.
  • Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Glikol propylenowy

Znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym m.in. jako składnik płynów zapobiegających zamarzaniu oraz środków do odladzania lub jako chłodziwo w systemach chłodzących. Glikol propylenowy coraz częściej zastępuje szkodliwy glikol etylenowy.

Olej rycynowy

Stosowany w przemyśle chemicznym i kosmetycznym.

Kup teraz na

Dodatkowe informacje

Dostępne opakowania

butelka 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, beczka 200L, paletopojemnik