Alkohole

Category: Alkohol etylowy odwodniony, Alkohol etylowy skażony, Alkohol rektyfikowany, Produkty

Alkohole

Alkohol etylowy skażony, czysty, całkowicie skażony. Produty z tej kategorii służą jako produkt wyjściowy do wielu procesów w przemyśle, medycynie, kosmetyce.

Alkohol etylowy czysty (nieskażony)

Rektyfikowany

Alkohol etylowy czysty o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008

Rektyfikowany farmaceutyczny

Alkohol etylowy czysty rektyfikowany farmaceutyczny o parametrach zgodnych z Farmakopeą Europejską

Odwodniony

Alkohol etylowy czysty odwodniony o parametrach zgodnych z wymaganiami normy PN-A-79521:1999

Odwodniony farmaceutyczny

Alkohol etylowy czysty odwodniony farmaceutyczny o parametrach zgodnych z Farmakopeą Europejską

Zwolniony od podatku akcyzowego tylko dla podmiotów zużywających po spełnieniu ustawowych warunków (m.in. zgłoszenie rejestracyjne).

Wysoce łatwopalna ciecz i opary.

Alkohol etylowy skażony rektyfikowany

Alkohol etylowy skażony odwodniony

Zwolniony od podatku akcyzowego tylko dla podmiotów zużywających po spełnieniu ustawowych warunków (m.in. zgłoszenie rejestracyjne).

Wysoce łatwopalna ciecz i opary.

Alkohol etylowy całkowicie skażony według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/1112 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Alkohol etylowy rektyfikowany

Alkohol etylowy rektyfikowany o mocy pozornej 96%±0,5 obj

Alkohol etylowy odwodniony

Alkohol etylowy odwodniony o mocy pozornej 99,8% ±0,2 obj

Alkohol etylowy techniczny (typu denaturat)

Alkohol etylowy techniczny (typu denaturat) o mocy pozornej 92%±0,3 obj

Kup teraz na

Dodatkowe informacje

Dostępne opakowania

butelka 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, beczka 200L, paletopojemnik

Jeżeli poszukują Państwo preparatu o zadanych właściwościach to jesteśmy otwarci i pomocni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz. U. 2014 poz. 769 tekst jednolity zakazuje się obrotu polegającego na sprzedaży dla konsumentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej metanolu (CAS 67-56-1) oraz mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych.